Se omsorgsjournal

Omsorgsjournal

Omsorgsjournal

Som pårørende til en beboer på Bytoften har du mulighed for at se beboerens journal via internettet. Det sker i selvbetjeningsløsningen Care Borgerportal.

På den måde kan du uafhængigt af tid og sted altid følge med i, hvordan din slægtning har det. Du kan for eksempel se, hvilken medicin han eller hun får, og planlagte besøg og aktiviteter.

Beboeren skal dog først give sit skriftlige samtykke til, at du må se journalen.

Læs mere på Esbjerg Kommunes hjemmeside