Politikker

Politikker

Politikker

Rygepolitik

Alle ældrecentre i Esbjerg Kommune er røgfri.

Al rygning skal foregå udendørs

Det betyder, at det ikke er tilladt at ryge i indendørs lokaliteter, hvor offentligheden har adgang. Det vil f.eks. sige, at cafeteriet, dagcentre og andre fællesarealer er røgfri.

Beboerne kan fortsat ryge i egen bolig. Vi henstiller dog til, at der ikke ryges, når personalet er til stede.

Overholdelse af rygepolitikken

Det forventes, at alle overholder rygepolitikken, og at der kun ryges udendørs.

Seniorpolitik

Her kan du læse om Esbjerg Kommunes seniorpolitik.