Personale

Personale

Personale

Områdecenter Bytoften råder over en velkvalificeret stab af medarbejdere, der varetager dine behov i enhver henseende. Vi prioriterer i samråd med dig din personlige pleje og omsorg og vægter personlig kontakt højt.

Vi arbejder med hverdagsrehabilitering.

Centeret råder over mange forskellige faggrupper, blandt andet:

  • Husassistenter
  • Social- og sundhedshjælpere
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Sygeplejersker
  • Ergo- og fysioterapeuter
  • Køkkenpersonale
  • Pedel