Hjemmepleje

Pleje i eget hjem

Ønsker du hjælp, skal du kontakte Esbjerg Kommunes Visitation.

Visitationen besøger dig efterfølgende og sammen finder vi ud af, hvilke behov du har for træning eller genoptræning, støtte og hjælp samt eventuelle boligændringer m.v.

Du kan også henvende dig til os på dit lokale plejecenter, som kan være dig behjælpelig med kontakten til Visitationen.