Støtteforening

Støtteforening

Støtteforening

På Bytoften har vi en aktiv støtteforening

Foreningens formål er gennem kulturelle og selskabelige arrangementer at støtte områdecentrenes beboere og brugere til at opnå en større livskvalitet.

Foreningens arbejde er baseret på frivillig hjælp.

Kontingent, bidrag og overskud fra arrangementer bliver brugt til at støtte økonomisk, hvor det er muligt til glæde for beboere og brugere af centrene.

Du kan blive medlem af støtteforeningen ved at henvende dig, når foreningen har banko på Områdecenter Bytoften. Kontingent for et år er 50 kr.

Alle kan blive medlem af foreningen.

Post til støtteforeningen kan sendes til alle tre centre.