Brugerråd

Brugerråd

Brugerråd

Beboere og brugere af ældrecenteret kan få indflydelse på egen situation gennem brugerrådet.

Rådet fungerer som et forum for dialog mellem brugerne og Esbjerg Kommune. Brugerrådet består af et antal borgere, der bor i centerets geografiske område.

Brugerrådet ved Strandvejens Ældrecentre omfatter tre centre:

  • Områdecenter Bytoften
  • Lokalcenter Strandgården
  • Lyngvejs Ældrecenter


BRUGERRÅDETS KOMPETENCE

Brugerrådet skal sammen med ledelse og personale medvirke til at igangsætte, fastholde og udbygge tilbud til områdets brugere.

Brugerrådet har ansvaret for de brugerstyrede aktiviteter.

BRUGERRÅDETS FORMÅL

  • At følge og påvirke udviklingen på ældreområdet og sikre beboernes og brugernes indflydelse på ældrecentrene.
  • At fremme beboernes og brugernes interesse for aktivt at skabe muligheder og aktiviteter, der tilgodeser deres ønsker og behov.
  • At være medvirkende til, at der skabes de bedst mulige rammer for samarbejde mellem beboere, brugere og personale.


Brugerrådet arrangerer aktiviteter på centrene.

I Havbruset kan du se, hvor og hvornår aktiviteterne udbydes. Alle aktiviteter er gratis.

Du skal tilmelde dig, hvis du vil deltage i aktiviteterne.