Brugerråd

Brugerråd

Brugerråd

Beboere og brugere af Områdecenter Bytoften kan få indflydelse på egen situation gennem brugerrådet. Rådet fungerer som et forum for dialog mellem brugerne og Esbjerg Kommune. Brugerrådet består af et antal pensionister og borgere, der har bopæl i centrets geografiske område.

Formål:

  • At følge og påvirke udviklingen på ældreområdet inden for Bytoftens geografiske område og sikre indflydelse på samme situation.
  • At fremme borgernes interesse for aktivt at skabe muligheder og aktivitetstilbud, der tilgodeser borgernes ønske og behov.
  • At være medvirkende til, at der skabes de bedst mulige rammer for samarbejdet mellem borger og personale.


Brugerrådet arrangerer aktiviteter på centrene i samarbejde med aktivitetsafdelingen, bl.a.:

Porcelænsmaling om mandagen
(Tilmelding til Anny Pedersen tlf. 75 11 56 02)

Bridge om torsdagen
(Tilmelding til Rigmor Jacobsen tlf. 75 11 56 57)

I Havbruset kan du se, hvor og hvornår disse aktiviteter udbydes. Alle aktiviteter er gratis.

Du skal tilmelde dig, hvis du vil deltage i aktiviteterne.