Frivillige

Frivillige

Det aktive brugerråd og støtteforeningen er med til at skabe trygge rammer, gode muligheder og spændende tilbud til dig, som bor på eller bruger Bytoften.

Vi får jævnligt besøg af Trygfondens Hund